Nermin ÖZCAN ÖZER

Dr. Öğretim Üyesi
(1969, Zonguldak)

İlköğrenimini Anadolu İlkokulunda, ortaöğrenimini 1984 yılında Fatih Vatan Lisesinde tamamladı. 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde lisans eğitimini bitirerek aynı yıl anılan üniversiteden “Öğretmenlik Formasyon Belgesi” aldı. 1989’da Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi Kapısı Rölöve ve Restorasyon Projelerinde Zülüflü Baltacılar Koğuşu ve Harem’in bazı bölümlerinde gerçekleştirilen kalem işi restorasyonunda görev aldı.

» 1992’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yrd. Doç. Dr. F. Çiçek DERMAN danışmanlığında “İstanbul Üniversitesi’nde 16. yy Divan Tezhipleri” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı.
» 1988’de Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Muammer ÜLKER ve şair-yazar Orhan Şaik GÖKYAY ile Eski Türkçe- Osmanlıca belgeler-kitaplar okuyarak Osmanlıcasını geliştirdi.
» 1994 yılında IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) ve Süleymaniye Kütüphanesinin düzenlediği “Uluslararası Kitap Restorasyonu” kursuna katılarak belge aldı.
» Prof. Dr. Ali ALPARSLAN’dan hat (celi divani-rik’a), Prof. Dr. F. Çiçek DERMAN ve Yard. Doç. Dr. D. Tahsin AYKUTALP’ten tezhip, Prof. Dr. Oktay ASLANAPA ve Prof. Dr. Semra GERMANER’den sanat tarihi, Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM ve Öğr. Gör. Hilmi YAVUZ’dan uygarlık tarihi, Öğr. Gör. İslam SEÇEN’den cilt, Öğr. Gör. Saadet GAZİ’den Kitap Restorasyonu, Ebruzen Fuat BAŞER ve Nusret HEPGÜL’den Ebru, Prof. Dr. Zeki KUŞOĞLU’ndan yazı grafiği eğitimi aldı.
» 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doç. Dr. F. Çiçek DERMAN danışmanlığında “Safevi Devri Tezhip Sanatı” adlı teziyle doktora diploması aldı.
» 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğretim görevlisi kadrosuna atandı.
» 2001 yılında atandığı Yardımcı Doçent kadrosundaki görevini sürdürmektedir.

Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılarak eğitim, kültür, sanat tarihi, sanat eğitimi alanlarında bildiriler sundu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere, Radyo ve TV programlarına katıldı. 2008’de Tercüman gazetesinde “Işık Köprüsü” adlı köşesinde köşe yazarlığı yaptı. Diğer taraftan, yazı işleri müdürlüğü, sanat danışmanlığı ve bilim-hakem kurulu üyelikleri devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinin düzenlediği programlarda, Fakültenin Türk Sanat Müziği Koro Konserlerinde ve diğer kurum kuruluşlarda sunuculuk, seslendirmenlik yapmaktadır. Ayrıca bazı kuruluşların logolarını, yayınevlerinin kitap, kapak tasarımlarını, sempozyum, sergi ve konserlerin afişlerini tasarladı.

YAYINLARI
Kitapları:
» (2015) Öğretmen Yetiştirmede Yazı Öğretiminin Rolü
» (2007) Kültür ve Uygarlık Kavramları
» (1993-1994) Thema Larousse Ansiklopedisi, “Ciltçilik” Maddesi

Seçme Uluslararası Makaleleri:
» (2013) Sanat Eğitiminde Materyal Ruhu: Sabundan Heykeller
» (2011) Latin Asıllı Türk Alfabesinin Melodik Yapısı
» (2010) Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Yazı Tahtasını Kullanımına Dair
» (2010) Noktadan Çizgiye Sanat Öğretiminde Çokgenli Örneklendirmeler
» (2009) Üniversite Öğrencilerinin Türk Alfabesinin Yanlış Yazımları ve Nedenleri
» (2009) Türk Sanatı İle İlgili Eğitim-Öğretim Uygulamaları (Rumi Motifi Örneği)
» (2007) Kültürler Arası Etkileşim Açısından Osmanlı-Safevi Sanatlarının Değerlendirilmesi