Dr. Oktay AYDIN

Dr. Oktay AYDIN
Öğretim Üyesi

1990 yılında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında, doktorasını da 1999 yılında aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Bilimleri alanında tamamladı.

1991 yılından beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde görev yapmaktadır. Görev yaptığı bu sürede, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler vermiş, çok sayıda eğitim projesinde görev almış, tez danışmanlığı yapmış ve çeşitli konularda seminerler vermiştir.

Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Verdiği Dersler
» Gelişim ve Öğrenme
» Çocuk Ruh Sağlığı
» Kişiler Arası ilişkiler ve Etkili İletişim
» Bilimsel Araştırma Semineri
» Gelişimin Biyopsikolojik Temelleri
» Öğrenme, Zekâ ve Motivasyon Teorileri
» Eğitimin Psikososyal Temelleri
» Okul-Aile-Çevre İlişkileri
» İlköğretim Sorunları

Verdiği Seminerler
» Okul Öncesi Dönemde Profesyonel Öğretmenlik Bilinci
» Çocuğun Bize Oynadığı Oyunlar
» Çocuğun Kapasitesini Geliştirme Teknikleri
» Okul Öncesinde Değerler Eğitimi
» Yetenekli Çocukların Keşfi ve Eğitimi
» Zor Velilerle İlişkileri Yönetme
» Sınıf Ortamında İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Yönetme
» Bir Ergenin Anne Babası Olmak
» Sınava Hazırlanma Sürecinde Kaygı ve Motivasyon

Geliştirdiği Testler
» GELİŞİM MR (24-36 ay) – Gelişim Değerlendirme Testi
» GELİŞİM MR (37-48 ay) – Gelişim Değerlendirme Testi
» GELİŞİM MR (49-60 ay) – Gelişim Değerlendirme Testi
» GELİŞİM MR (61-72 ay) – Gelişim Değerlendirme Testi
» DAVRANIŞ MR - Davranış ve Uyum Sorunları Testi (48-72 Ay Çocukları)
» MIT - Okul Öncesi Yetenek ve İlgi Testi (48-72 Ay Çocukları)
» MIT - İlkokul Yetenek ve İlgi Testi (İlkokul Öğrencileri)
» MIT - Ortaokul Yetenek ve İlgi Testi (Ortaokul Öğrencileri)
» MIT - Lise Yetenek ve İlgi Testi (Lise Öğrencileri)
» ORT - Öğrenme Risk Faktörleri Testi (Ortaokul ve Lise Öğrencileri)
» AKT - Aydın Kişilik Testi (Öncelikle Öğretmenler)

İlgi Alanları
» Beyin ve Öğrenme İlişkileri
» İletişim ve İknanın Psikodinamikleri
» Zekâ ve Zekânın Geliştirilmesi
» Yetenekli Çocuklar ve Yetenek Yönetimi

Eserleri